Uppbåden inleds i dag, hbl.fi

Uppbåden för de värnpliktiga i dag. I år ska främst den årskull som är född 1998 rycka in, totalt handlar det om över 30 000 män.

Uppbådet omfattar dessutom de män mellan 19 och 29 år som inte har skött sin uppbådsplikt, som vid tidigare uppbåd beordrats att infinna sig för ny besiktning eller som inte infann sig vid det förra uppbådet.

Militärtjänsten kan inledas inom tre år efter uppbådet. Hur lång och vilken den blir avgörs efter en åtta veckors grundutbildning.Läs artikel