Unika robotskjutningar vid övning på Gotland, forsvarsmakten.se

Under förra veckan genomförde Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon stridsutbildning med skarp ammuntion på Gotland. Granatkastare, mintjänst och inte minst tillämpad skjutning med Robot 55 har genomförts – något som inte gjorts i Försvarsmakten på många år.

Under förra veckan genomförde Livgardets 12:e motoriserade skyttebataljon stridsutbildning med skarp ammuntion på Gotland. Granatkastare, mintjänst och inte minst tillämpad skjutning med Robot 55 har genomförts – något som inte gjorts i Försvarsmakten på många år.

Det är Robottroppen som övar. Just i idag, i det här övningsmomentet, ska de skjuta skarpt med Robot 55 – en stor projektil som skjuts från bandvagnen och går att fjärrstyra in mot det mål man vill träffa…

Delar ur Livgardet har varit på plats tillsammans med Skaraborgs regemente på Gotland sedan i februari och har både genomfört skarpa uppgifter och övat på skjutfältet. Nu är snart perioden över och facklan lämnas över till Luftvärnsregementet tills den permanenta stridsgruppen är på plats i sommar. Läs artikel