Ulf Hedman: Putin är despotisk, men inte dum, vlt.se

Måste få tacka Sven Hirdman, en man med erfarenhet och sakkunskaper, för hans syn på den tilltagande och gränslösa rysslandshysterin.

Nog ser också jag som de flesta svenskar Putin som en listig, slug, maktlysten, despotisk och ofta falsk person, men dum tror jag inte att han är, och det måste man nog vara för att starta eller ge sig in i ett krig enskilt riktat mot Sverige. Med eller utan svenskt medlemskap i Nato skulle ett sådant tilltag omedelbart sätta igång det västliga krigsmaskineriet.

Sveriges läge som strategiskt belägen Östersjöstat skulle utgöra en momentan anledning till ett motdrag från NATO-kollektivet. Putin har måhända geopolitiska ambitioner och vill återge Ryssland något av den respekt och rädsla som det gamla Sovjetunionen lyckades skapa och som gick förlorat med unionens sönderfall, men rent dum är han inte. Läs artikel