UI:s Natodagdrömmar genanta, Maarit Feldt-Ranta, arbetarbladet.fi

– Den kända Natoförespråkaren Charly Salonius-Pasternak låter i en ny insändare förstå att Sverige nu står i beråd att ta ett steg mot ett Natomedlemskap. Utrikespolitiska institutets ständiga Nato-spekulationer grundar sig inte på fakta, skriver FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta i ett svaromål på måndagen.
– Snarare är det fråga om dagdrömmar från institutets sida, med hjälp av vilka man turvis försöker skrämmas med att endera landet håller på att förändra sin hållning till Nato. Att forskarna vid Utrikespolitiska institutet ständigt driver på i Natofrågan börjar redan vara genant med tanke på verksamhetens trovärdighet.
– Den svenska regeringens linje är tydlig: Sverige ska inte anhålla om medlemskap i Nato, och den svenska hållningen har inte förändrats. Detsamma gäller de svenska socialdemokraterna – linjen är klar, påpekar Feldt-Ranta. Läs artikel
Kommentar: FSD står för Finlands Socialdemokratiska Parti