Tyskland vil ha tettere samarbeid mellom EU og Nato, forsvaretsforum.no

For at Europa skal være i stand til å agere i nødvendig grad, må truslene mot Europa være klart definert, sa Kramp-Karrenbauer i Europaparlamentet tirsdag 14. juli, ifølge en pressemelding fra den tyske regjeringen.

Kramp-Karrenbauer omtales ofte bare med initialene sine, AKK.

Hun forklarte at statene i Europa har veldig forskjellige oppfatninger av hva trusselen er fra eksempelvis Russland. For å etablere en felles forståelse mener AKK derfor at den europeiske etteretningstjenesten og nasjonale etterretningsorganer bør utarbeide en felles europeisk trusselanalyse innen utgangen av 2020.

På spørsmål fra en av EU-parlamentarikerne pekte AKK på Russlands og Kinas geopolitikk, de motstridene partene i Syria og Libya, og den ustabile situasjonen i Sahel-regionen som de viktigste sikkerhetsutfordringene til EU.

Etter en felles enighet om utfordringene Europa står overfor, bør det bli enighet om felles konkrete mål innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, mener den tyske forsvarsministeren. I kjernen av dette samarbeidet ligger Nato, som fortsatt er hjørnesteinen for europeisk sikkerhet, understreket AKK. Hun mener at det fremover vil være sikkerhetsutfordringer som vil ramme Europa i større grad enn de Nato-allierte på andre siden av Atlanteren.

– Farene som følger med en mer ustabil Sahel-region påvirker Europa først. Og det er derfor Europa også må bli mer kapabel der, sa ministeren. Läs artikel