Tyskland rekryterar EU-medborgare till landets armé, sverigesradio.se

Kommentar:

År 2011 upphävdes i Tyskland den grundlagsfästa allmänna värnplikten, och landet övergick till yrkesförsvar. Nu finns, som framgår av radiorapportering, framskridna planer på att införa en traditionell legohär, med deltagande också av andra staters medborgare i Bundeswehr. Detta kan vara ett steg på vägen mot en europeisk försvarsgemenskap, sägs det.

Den här modellen bör absolut inte kopieras av Sverige. Landets försvar är dess egna medborgares angelägenhet. Därom ska det inte köpas och schackras. Vi behöver inga legionärer, däremot värnpliktiga soldater – svenska medborgare rustade till försvarsstrid.

Artikel:

Tyskland öppnar nu för att rekrytera utländska EU-medborgare till landets armé. Bakgrunden är att det behövs mer personal för att klara det växande antalet utlandsinsatser, samtidigt som en utökad roll för militären vid inrikes katastrofer också diskuteras. Läs artikel