Statement by the Spokesperson on the escalating tensions in the Azov Sea, eeas.europa.eu

Uttalande från talesperson för EU:

The tensions in the Azov Sea and Kerch Strait have increased dangerously today, after an incident this morning between Russian and Ukrainian naval vessels as the latter were attempting to pass through the Kerch strait as well as subsequent developments, including the closure of the strait for traffic by Russian authorities and reported seizures of Ukrainian vessels and shots being fired at them.

We expect Russia to restore freedom of passage at the Kerch strait and urge all to act with utmost restraint to de-escalate the situation immediately.

As clearly stated by the High Representative at the European Parliament recently, the events in the Sea of Azov are a demonstration of how instability and tensions are bound to rise when the basic rules of international cooperation are disregarded. The construction of the Kerch Bridge took place without Ukraine’s consent and constitutes another violation of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. It has led, in parallel with the militarisation of the Azov Sea, to tougher controls on naval traffic in the strait. The European Union expects Russia to stop the inspections.

The EU does not and will not recognise the illegal annexation of the Crimean peninsula by Russia. Läs uttalandet

Finsk dialog och diplomati med Ryssland, Sören Sommelius

Sveriges kontakter med Ryssland är sedan två år bottenfrusna. Finland intar en helt annat hållning. President Sauli Niinistö, träffar regelbundet Vladimir Putin och tror på diplomati och dialog.

Sveriges kontakter med Ryssland är näst intill obefintliga sedan mer än två år, som svar på Rysslands annektering av Krim. Samtidigt pågår ett propagandakrig, där många tycks mena att det finns ett reellt hot att Ryssland kommer att militärt angripa Sverige. Att i det läget inte lägga stora resurser på diplomatiska kontakter med vårt stora grannland ter sig för mig fullständigt obegripligt.

Att inte tala med motparten eller ”fienden” lägger grunden till ömsesidiga missförstånd om den andra partens åsikter och intentioner. Det är – i mina ögon – en ytterst oansvarig nationell säkerhetspolitik. Läs artikel