Två vänner i fredsarbetet: att mötas är styrkan, Arbetarbladet

…Gunnar Lassinantti och Folke Sundman anser båda att samarbetet mellan Finland och Sverige nu har gått in i en renässansperiod, på grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen och intresset för att praktiskt fördjupa det säkerhetspolitiska samarbetet. En nygammal agenda, konstaterar de.

Men som fredsaktivister vill de understryka följande: det är visserligen positivt att Finland och Sverige samarbetar, men diskussionen har hittills inskränkt sig till enbart det militära samarbetet.

– Vi har en alldeles för ensidig debatt på den punkten, säger de och efterlyser ett bredare säkerhetspolitiskt samarbete.

Sundman och Lassinantti uppmärksammar också, då det kommer till frågan om Nato att det en längre tid har pågått något som de kallar “politiskt taskspel av Natolobbyn på båda sidor om Bottenviken.” Läs artikel

..