Två övningar som inte tjänar Sverige

I Svenska Dagbladet kan man läsa om två stora Nato-övningar där Sverige skall delta: marinövningen Baltops och arméövningen Anakonda i Polen där Natos allierade och partners ska träna beredskap och samordning. Båda genomförs i början av juni.

Ingen av dessa har någon synbar koppling till Sveriges försvar. I Baltops ingår landstigningsoperationer och övningen avslutas vid polska kusten. Anakondaövningen handlar om samverkan mellan tunga arméförband från USA och Polen och är inriktad på ett scenario där Östeuropa är angripet och skall försvaras.

Sveriges deltagande i sådana Nato-övningar stämmer illa med försvarsminister Peter Hultqvists upprepade uttalanden att försvaret skall delta i övningar bara om de stärker det svenska nationella försvaret. Övningarna tar resurser från det svenska territorialförsvaret och deltagandet gör att alliansfriheten kan sättas ifråga.

Övningarna skall enligt Svenska Dagbladet ha tillkommit på förslag av försvaret. Regeringen har ansvaret att se till vad som bäst gynnar Sveriges försvar och skall inte låta militärer bestämma utifrån snäva yrkesintressen .