Turkiets hot mot Rojava, riksdagen.se

Svar på fråga 2018/19:957 av Håkan Svenneling (V) om Turkiets hot mot Rojava.

Utrikesminister Ann Linde: Turkiets militära agerande i landets norra delar har bidragit till en eskalering av konflikten. En redan fruktansvärd humanitär situation har på så sätt förvärrats och förutsättningarna för en politisk lösning har ytterligare komplicerats.

Regeringen tar Turkiets uttalanden om en möjlig militär operation i nordöstra Syrien på största allvar och påminner Turkiet, och alla parter om deras skyldighet att respektera folkrätten. Regeringen uppmanar till återhållsamhet, inte minst på grund av de möjliga humanitära konsekvenserna.

Situationen för kurderna är en faktor som påverkar hela regionen och en återupptagen fredsprocess i Turkiet skulle få positiva konsekvenser även över gränsen mot Syrien och för regionen i stort. Detta framför vi också i våra samtal med turkiska företrädare, liksom inom EU och genom de dialoger EU har med Turkiet. Läs protokollet