Tunga remissinstanser vill se ny ”coronalag”, nsd.se

I stora drag är remissinstanserna positiva till att regeringen snabbare ska få fatta beslut som begränsar smittspridningen av coronaviruset. Varken Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB – de myndigheter som dagligen håller pressträff om smittspridningen – opponerar sig mot nya maktbefogenheter för regeringen.

Men processen är betydligt snabbare än normalt. Endast tolv remissinstanser har blivit ombedda att komma med synpunkter och möjligheten att få ge respons har varit rekordkort – 24 timmar. Det innebär svårigheter att göra en tillräcklig konsekvensanalys av förslaget som på vissa håll är otydligt, konstaterar Justitieombudsmannen (JO).

”Bristen på tydlighet medför inte bara att det blir svårt för remissinstanserna att bedöma förslagens rimlighet, utan utgör givetvis också ett betydande rättssäkerhetsproblem när det gäller förutsebarheten av de åtgärder som kan komma att vidtas”, skriver chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning i remissvaret. Läs artikel