Trovärdigt samarbete till sjöss, forsvarsmakten.se

Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra och Tyskland är en viktig samarbetspartner för marinen. Flera gånger om året övar svenska och tyska fartyg med varandra och det finns en personlig relation mellan cheferna på båda sidor. Den senaste samövningen har precis avslutats på ett decembergrått hav. […]

Den senaste övningen planerades av de båda divisionscheferna, John Theander från 31:a korvettdivisionen och Florian Feld från första Korvettengeschwader. All planering skedde utan att man träffades fysiskt, detta på grund av den rådande pandemin. Nu är de svenska och tyska korvettdivisionerna så interoperabla att det inte upplevs som ett problem. Läs pressmeddelande