Trident Juncture bäddar för kommande beredskap, forsvarsmakten.se

[…] Under Trident Juncture (TRJE) utsätts Norge för ett angrepp och Nato kommer till undsättning. Även Sverige deltar genom svenska solidaritetsförklaringen, som bland annat säger att vi ska kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.[…]

Regeringen har beslutat att Sverige, från 2019, ska ställa de två korvetterna i beredskap för två snabbinsatstyrkor, en inom Nato Response Force (NRF) och en inom ett brittisklett initiativ, Joint Expeditionary Force (JEF). Syftet med JEF är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen. Läs pressmeddelande