Trenger verden et atomvåpenforbud? norgesfredsrad.no

Torgeir E. Fjærtoft, tidligere norsk diplomat

[…] FNs atomvåpenforbud stiller derfor enhver norsk regjering overfor et reelt dilemma, som ikke kan overses i den rasjonelle kampen mot atomvåpen. Sikkerhetspolitikk må finne en farbar vei gjennom målkonflikter. Siden atomvåpen truer og ikke styrker Norges sikkerhet, må Norge utvikle en troverdig militærstrategi med et «piggsvinforsvar», etter modell fra Sveits, som blokkerer motpartens offensive opsjoner uten selv å kunne oppfattes som et trussel. Praktisk gjennomføring er et militærfaglig spørsmål som Forsvaret må svare på. […]

Det moderne trusselbildet er drivkraften i militære strategier og forsvarspolitiske prioriteringer, slik vi ser nå. Dette former naturlig nok også atomvåpenstrategier, og det politiske klima forblir avgjørende. Fram til Cubakrisen i 1962 var USAs strategi å gjengjelde ethvert angrep med et massivt atomangrep, i den hensikt å sikre både sikkerhet og fred. Cubakrisen understreket hvor uansvarlig det var å true med atomvåpen. Diverse forsøk på å utvikle atomstrategier i mindre farlig retning, med differensiering og begrensing til militære mål, viste seg å være vanskelig. Under den nye fasen av Den kalde krigen på begynnelsen av 1980-tallet ble atomvåpen igjen svært farlig, og er nå i ferd med å igjen bli en alvorlig sikkerhetstrussel.

Nå er den eneste realistiske atomvåpenstrategi å forby dem, og arbeide for gradvis å bli kvitt dem.   Läs artikel