Tre böcker som ökar förståelsen om Ryssland

Sven Hirdman
  1.  Varför kollapsade Sovjetunionen?

Den bästa och, vill jag påstå, definitiva redogörelsen ges i boken:

  • The Fall of the Soviet Union, Yale University Press 2021, av professor Vladislav Zubok vid London School of Economics.

Den rysk-brittiske forskaren Zubok har haft tillgång till praktiskt taget allt arkivmaterial i väst och i Ryssland för perioden 1985–1993 och dessutom intervjuat flertalet aktörer från denna period. I sin över 800 sidor långa bok skildrar han nästan dag för dag – ibland timma för timma – hur Sovjetunionen upplöstes till följd av inneboende spänningar och motsättningar. En stor del av ansvaret läggs på Gorbatjov på grund av hans orealistiska inrikespolitik, men även på de centrifugala strömningarna i de sovjetiska unionsrepublikerna, inte minst den ryska med Jeltsin i spetsen. Det fanns brytpunkter, till exempel 1987, då utvecklingen kunde tagit en annan väg, men 1989 var det redan kört. Författaren framhåller att Gorbatjov var en framstående utrikespolitiker, men han fick inte det stöd av västmakternas ledare som han hade behövt. Redogörelsen är mycket övertygande och förklarar varför det senare gick så dåligt för Ryssland under 1990-talet.

  1. Varför motsätter sig Ryssland Natos utvidgning?

En grundlig redovisning av motsättningarna mellan Ryssland och Nato om Natos utvidgning österut ges i boken:

  • Not One Inch – America, Russia and the Making of Post-Cold War Stalemate av professor Mary Sarotte, Yale University Press, 2021.

Mary Sarotte är professor vid John Hopkins School of Advanced Studies i Washington. Bokens titel Not One Inch bygger på ett citat från amerikanske utrikesministern James Bakers överläggningar med sovjetiske presidenten Michail Gorbatjov i februari 1990 och var Bakers svar till Gorbatjov att Nato inte skulle komma att utvidgas öster om den forna östtyska gränsen längs Oder-Neisse. Sarotte har i åratal forskat i denna kontroversiella fråga. Hennes omfattande källförteckning bygger, liksom Zuboks ovan, på såväl muntliga som skriftliga källor. Det inkluderar samtalsuppteckningar från västledarnas överläggningar med Gorbatjov samt hennes intervjuer med Baker och andra politiker och tjänstemän som deltog i de väst-sovjetiska/ryska samtalen 1989 – 1994. Sarottes väl belagda slutsats är att ryssarna uppfattade de västerländska politikernas uttalanden som ett åtagande om att Nato inte skulle komma att utvidgas med de östeuropeiska staterna och komma närmre Rysslands gränser. När detta senare inte visade sig bli fallet uppstod stor bitterhet på rysk sida, något som färgar den ryska utrikespolitiken in i våra dagar. Hon visar också att USA i flera andra avseenden svek vad som var rimliga förväntningar från rysk sida under det svåra 1990-talet. Sarottes grundliga och samtidigt livfullt skrivna bok bidrar till en djupare förståelse av ryskt, inklusive president Putins, agerande gentemot omvärlden.

  1. Hur tänker Putin?

Det framgår på ett fascinerande sätt i en nyutkommen fransk dokumentärroman om president Putins politiske rådgivare Vladislav Surkov:

Le Mage du Kremlin av den schweizisk-italienske politologen Giuliano da Empoli, Gallimard 2022.

Boken, som fick Franska Akademiens stora pris i år och väckt stor uppmärksamhet i Frankrike, är en fiktiv men verklighetsbaserad berättelse av Surkov, som under mer än 20 år från 1999 till 2020 var Putins närmaste politiske rådgivare och fixare. Inträngande skildrar Surkov, i boken benämnd Baranov, allt vad som hände i intrigernas Moskva kring den han kallar Tsar, dvs Putin. Det gäller valet av Putin som president, kriget i Tjetjenien, den sjunkna ubåten Kursk, hussprängningarna, utrensningen av oligarkerna Berezovskij och Chodorkovskij, förhållandet till Ukraina med mera. Surkov som ofta har dagliga personliga samtal med Putin ger i da Empolis dokumentärroman en mycket god bild av Putins misstänksamma och kalla personlighet. Jag tjänstgjorde som Sveriges ambassadör i Moskva 1994 – 2004, och boken bestyrker mina intryck och erfarenheter. Le Mage du Kremlin är av stort intresse för alla som försöker förstå Putin och dagens ryska politik. En översättning till engelska torde komma snart.