Torkan och säkerhetspolitiken

Per Blomquist

Ryssland har klarat VM i fotboll och många förklarar sig nöjda. När man samtalar med vanliga medborgare kan de omöjligt förstå att vi rustar för krig mot Ryssland. Rusta ska vi, invänder jag, men för fred och en trovärdig försvars- och säkerhetspolitik.

Nästan samtidigt får jag ett meddelande från försvarsvännen professor Lars Drake med anledning av de ohyggliga bränderna i Sverige. Han meddelar att det ryska planet Iljusjin 760 kan lasta 49 ton vatten i ett drag från en sjö. Planet har en räckvidd på 5000 km. År 2014 när det brann i Västmanland erbjöd Ryssland hjälp till Sverige. Länsstyrelsen i Västmanland tackade nej. Närmare omständigheter känner jag inte till.

Men fotbollsfansen från VM och huvuddelen av våra medborgare skulle nog av många skäl önska goda relationer med vår stora granne i öster. För det krävs en självständig säkerhetspolitik – alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

I Läsmagasinet Filter under rubriken ”Bill och Bull” menar redaktören att Socialdemokraterna verkar vilja vinna tillbaka SD-väljarna genom att kopiera Sverigedemokraternas retorik från förra valspurten. Därefter följer frågor om migration, välfärd med flera områden, och läsaren uppmanas försöka avgöra om det är Jimmie 2014 eller Stefan 2018 som ställt frågan. Roligt men samtidigt löjeväckande.

Löjeväckande? Det mest löjeväckande är försvarsministerns svepskäl, hans undanflykter när han svarar på frågor om de eldhärjade områdena och samtidigt vet hur han speglade sig tillsammans med USA:s försvarsminister för en tid sedan på Gotland. Hänger det ihop?

Ja, det gör det. Försvarsministern och tidigare regering tar inte försvars- och säkerhetspolitiken på allvar. Om det gjorde det skulle försvarsministern kunna svara på frågan varför så stora bekymmer ägnas Östersjön i stället för vårt markterritorium. Kom inte med några svepande svar. Både SD:s potentiella väljare och S-kongressen våren 2017 har önskat ett självständigt Sverige och sannolikt en trovärdig försvars- och säkerhetspolitik för fred.