To drakar, mange slangar og eigne oppdagingar på den norsk-russiske grensa, forsvaretsforum.no

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør

Sverre Diesen avviser i sitt svar i DN 17. august til min kommentar 13. august at det er noe motsetningsforhold mellom et forsvar som skal kunne føre krig og et forsvar som kan bidra til å unngå krig, og at en krigsavvergende forsvarsstruktur kan greie seg med enklere og billigere materiell. For dersom vi har en ambisjon om å ta kampen opp om krigen likevel kommer, er det formålsløst og uetisk å ikke gjøre det på kvalitativt like fot med angriperen.

Dette siste postulatet er kjernen i vår uenighet.

[…] Vi er enige om at dersom Norge blir angrepet, må vi ta kampen opp, og at formålet da ikke er å «vinne», men å utløse alliansegarantien i Atlanterhavspaktens artikkel 5 – et formål på storstrategisk/militærpolitisk nivå. Det ligger i Diesens postulat at for å kunne oppnå dette formålet, er det nødvendig å vinne dueller på slagmarken på taktisk/teknisk nivå.

Han gjør seg med det til talsmann for krig på like fot med motstanderen, for symmetrisk krigføring, mens konvensjonell visdom tilsier at den materielt underlegne part bør kompensere for sin underlegenhet ved å unngå å møte fienden på like fot, med asymmetrisk krigføring. Forsvarets fokus på symmetrisk krigføring er årsaken til at vi har endt opp med en forsvarsstruktur som, enhet for enhet, har stor slagkraft, men hvor våpensystemene er så dyre at antallet enheter er blitt så lite og ammunisjonsbeholdningene så små, at utholdenheten nærmer seg det meningsløse.

Et krigsavvergende forsvar må kunne etablere tilstedeværelse som ledd i effektiv håndheving av suverenitet og suverene rettigheter i fredstid og for å kunne reagere raskt og hensiktsmessig på krenkelser eller andre episoder som måtte oppstå. Gitt territoriets utstrekning og størrelsen på havområdene som er underlagt norsk jurisdiksjon, tilsier det kvalitet i form av volum.

Når Forsvaret blir så lite som det nå er blitt, og utholdenheten så kort, gir det en angriper muligheten til å etablere et fait accompli, et fullbyrdet faktum i løpet av kort tid, som i hans øyne vil redusere sannsynligheten for at angrepet vil utløse alliansegarantien i Nato. Et høyteknologisk, men knøttlite forsvar har derfor mindre avskrekkende virkning enn et forsvar med utholdenhet i form av volum, som gjør at en angriper ikke kan regne med at krigen vil bli kortvarig. Läs artikel