Tillsammans med Finland skapar vi stabilitet i närområdet, forsvarsmakten.se

Det svensk-finska samarbetet mellan Nylands brigad och Amfibieregementet är sedan länge etablerat. De första övningarna länderna emellan genomfördes i slutet av 90-talet och sedan dess har förmågan utvecklats allt eftersom.

Tidigare i höstas genomförde chefen för Nylands brigad ett besök på Amfibieregementet. Under besöket diskuterade cheferna för respektive förband hur Swedish-Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som är en del av Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG, ska utvecklas mot full operativ förmåga 2023. SFATU består av enheter ur Amfibieregementet och Nylands brigad, och utgör en gemensam amfibiestyrka som ska kunna användas såväl på svensk som finskt terriotrium. Det är alltså en del av det omfattande svensk-finska militära samarbetet som föranletts av politiska beslut.Läs pressmeddelande