Til Rygge med nytt luftvern: Uten denne gjengen er F-35-flyene hjelpeløse på bakken, tu.no

[…] Teknisk Ukeblad var med mandag ettermiddag da 54 profesjonelle soldater fra Luftvernbataljonen, stridsgruppe 2 «Clapper» installerte seg i stillinger rundt flystripa på Rygge for å være klare til å beskytte F-35-flyene før deres ankomst til basen i forbindelse med beredskapsøvelsen «Falcon Response».

Stridsgruppa hadde med seg det nyoppgraderte luftvernsystemet Nasams III som leveres av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). […]

Øvelsen som Luftvernet denne uka og forrige uke har deltatt på, dreier seg om å flytte F-16 og F-35 fra sine hjemmebaser i Bodø og Ørland til Rygge for å trene på beredskap og samvirke med flystasjonen. […]

Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland påpekte tidligere i september at kampbasene er attraktive og selvsagte mål for en motstander, noe som forsterkes av den formidable kampkraften F-35 utgjør i lufta. For en fiende vil det være mye enklere å sette flyene ut av spill når de står på bakken. Nasams III er blant verdens beste forsvarssystem mot kryssermissiler, men langtrekkende luftvern mangler fortsatt Norge. Läs artikel