Tidligere HV-sjef: Norges forsvarsevne er så svekket at andre land tar over styringen, dagsavisen.no

Nylig avgått forsvarstopp mener Norge er blitt så avhengig av NATO og USA at hva vi måtte mene som nasjon, raskt blir underordnet andre lands beslutninger.

– Siden 1990-tallet er vår nasjonale forsvarsevne blitt forringet. Den er nå så svekket at det ser ut til at andre land må ta over deler av styringen av vår sikkerhet, sier Tor Rune Raabye, som gikk av som sjef for Heimevernet (HV) før jul i fjor. […]

For Raabye har det vært en kampsak at Norge skal ha et landforsvar med kampkraft og utholdenhet selv om vi er avhengige av NATO og USA ved et eventuelt angrep. Han begrunner det med at de fleste NATO-land ikke er villige til å øke sine forsvarsbudsjetter og at Norge ikke kan regne med å være «enemottager» av alliert bistand hvis NATO utsettes for en konflikt som utløser artikkel 5 i Atlanterhavspakten.

– De raskeste allierte forsterkningene til et forsvar av Norge vil være et antall jagerfly, deretter marinestyrker, og til slutt kommer landstyrker. Gitt hvordan NATO fungerer, må vi klare oss alene en relativt lang periode, sier Raabye og legger til:

– Det må kunne påpekes at vi nasjonalt satser på det alliansen og USA kan være raskest på plass med og nedprioriterer det alliansen bruker lengst tid på å få på plass.[…]

Den tidligere generalmajoren advarer kraftig mot å satse ensidig på høyteknologiske, langtrekkende presisjonsvåpen i tida som kommer.

– Fordi NATO er en forsvarsallianse, vil motstanderen selv kunne bestemme tid, sted og metode for bruk av sin militærmakt, kombinert med eventuelle andre nasjonale ressurser. Det innebærer at egen forsvarsevne må ta høyde for det uventede. Läs artikel