Tidligere diplomat blir utilpass av regjeringens Russland-håndtering, nrk.no

– Vi skal føre norsk politikk, og ikke amerikansk politikk. Slik må det bare være. Det er vi som vet hvordan denne balansegangen er, og det er vi som vet hva som har fungert tidligere, sier Kai Eide.

Den pensjonerte diplomaten har tidligere vært ambassadør i Nato og FNs spesialutsending til Afghanistan.

Han mener regjeringen og Forsvaret må opptre stødig i sikkerhetspolitiske saker slik at det blir enklere for Russland å forholde seg til Norge, noe som særlig er viktig for befolkningen i Nord-Norge.

– Går man lengre enn det russerne er vant til, kan det føre til at russerne spør seg hva vi gjør, eller om vi gjemmer oss bak den store, sterke allierte for å peke nese. Da kommer det reaksjoner fra russisk side med én gang, sier Eide.

Nå ber han regjeringen og forsvarsdepartementet om å være varsomme, ettersom USA skal forme en ny politikk med tanke på nordområdene, Russland og Kina.

– Erfaringene fra de siste 20 årene har vist at det ikke alltid er like klokt å følge amerikanerne på alt de gjør ute i verden, sier han. Läs artikel