The Art of War – en klassiker av Sun Zi, Rolf Andersson

Det är mycket värdefullt och på tiden att Sun Zis The Art of War har kommit ut i svensk översättning på förlaget Arcturus Holding Limited med Claes Göran Green som översättare.

Om vem som sannolikt skrivit dessa raffinerande texter, och när de utarbetats någon gång före Kristi födelse, kan man läsa om i förordet.

Det är faktiskt svårt att sluta läsa dessa kondenserade och dialektiska sentenser om konsten att kriga, när man väl börjat: krigskonsten handlar ju ”om liv och död, den bereder väg för antingen säkerhet eller undergång”.

Det tidsbundna finns självfallet med här, men i och med att frågeställningarna inte fragmentiseras i oöverblickbara detaljer blir The Art of War mycket tydlig när det gäller centrala och avgörande frågeställningar. Det är hela är pedagogiskt, inte minst för icke-militärer. Sun Zi är en klassiker som man bör studera, liksom man bör läsa Carl von Clausewitz bok Om kriget, som tacknämligt nog också finns utgiven i svensk översättning. Att den senare författaren grundligt lär ha studerat den förre förvånar inte.

Sun Zi har inspirerat många. Att Mao Zedong är en av dessa framgår utomordentligt klart vid en läsning av Maos mästerliga militärpolitiska skrifter om inbördeskriget i Kina och försvaret mot den japanska angriparen. Mao utvecklar här dialektiskt och konkret på ett slående sätt många tankar som återfinns hos Sun Zi.

Inte oväntat kan dagens läsare av Sun Zi hämta stöd för både det ena och det andra i The Art of War.

Det var nog förgäves som boken 2006 överlämnades av Kinas president som gåva till Georg W. Bush vid ett statsbesök.

När förbindelserna mellan Kina och USA öppnades på allvar 1971 noterade Henry Kissinger att Mao ”var mer präglad av Sun Zi än av Lenin” och att Mao ”kunde driva till synes motsägelsefulla strategier samtidigt”. Kissinger talade om att ”den kinesiska förebilden var raffinemang, slughet och att tålmodigt skaffa sig relativa fördelar”.

Kanske det!

Här ett rätt godtyckligt citat ur The Art of War som förhoppningsvis stimulerar till inköp och läsning av boken:

”Att utkämpa många drabbningar och vinna dem alla är inte det bästa sättet att sträva efter, att bryta fiendens motstånd utan strid är överlägset detta.”