Thage G Peterson besöker Vetlanda: ”Diplomati är vägen till fred”, Vetlanda-Posten

Den 21 oktober firar Vetlanda Socialdemokratiska Arbetarkommun etthundratioårsjubileum. Thage G Peterson har inbjudits att tala om fred, ett ämne han tycker att det talas alldeles för lite om.