Talman Johan Ehn på säkerhets- och försvarspolitisk konferens, lagtinget.ax

…Talman Johan Ehn lyfte i diskussionen Åland och den unika och internationellt grundade säkerhetspolitiska lösning vi har genom vår demilitariserade och neutraliserade status.

”Jag noterade att det finns ett kontinuerligt behov av att informera kring dessa frågor då kunskapen inte alltid är särskilt utbredd” säger talman Ehn. ”Signatärmakterna och framförallt Finland men också Sverige har här ett särskilt ansvar och jag förväntar mig att diskussionerna också framåt ska inrikta in sig på om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att demilitariseringen och neutraliseringen fortsatt kan fungera som en stabiliserande faktor gällande säkerheten i Östersjöregionen” säger Johan Ehn. Läs artikel