Tack för en strålande insats! hemvarnet.se

Mikael Smedin, chef Södermanlandsgruppen

… Jag vill särskilt lyfta fram stödet från Fältjägargruppen och 30-talet nedresta hemvärnssoldater ur Fältjägarbataljonen, utan er hade vi inte kunnat genomföra övningen med så gott resultat som nu blev fallet.

Soldater och befäl i 27.hvbat Ni har satt Hemvärnet och 27.hvbat på kartan, både internt i Försvarsmakten och för Sörmlänningarna. Ett fantastiskt intresse från media, både från SVT och lokal press har tillsammans med er medverkan bidragit till detta. Ni har bidragit till en positiv och professionell bild av Hemvärnet och väckt intresset för att fler skall sluta upp under Södermanlandsbataljonens fana. Ni har visat 2. Brigaden och amfibiebataljonen att hemvärnsförbanden är att räkna med i de uppgifter Ni löst. Ni har bidragit till en ökad operativ förmåga tillsammans med andra. Det var just detta övningen syftade till. Läs artikel