Sydostasiatiska Asean möts i skuggan av handels- och gränstvister – vill bilda världens största frihandelsområde med Kina, svenska.yle.fi

Kina räcker ut handen till Asean-länder och säger sig vara redo för nya gemensamma spelregler i omtvistade områden i Sydkinesiska havet. Aseans toppmöte i Bangkok vill samtidigt bilda världens största frihandelsområde med Kina, Indien och Australien.

Kina föreslår gemensamma ansträngningar för att uppnå nya, gemensamma spelregler med de sydostasiatiska ländernas samarbetsorganisation Asean, som har samlats till toppmöte i Bangkok.

Asean och Kina har fört förhandlingar om spelreglerna, som enligt planerna borde slutföras senast år 2021. Flera av de tio Asean-länderna är invecklade i gränskonflikter med Kina, som de anklagar för att bryta mot internationella regler och konventioner. […]

Asean länderna eftersträvar samtidigt ett genombrott i förhandlingarna om ett nytt frihandelsområde, RCEP, som om det förverkligas skulle bli den största i världen. 16 länder, bland dem Kina, Japan, Indien, Australien samt de tio Asean-länderna, har sedan år 2012 förhandlat om ett regionalt avtal om frihandel som skulle sträcka sig från Indien till Nya Zeeland och omfatta nästan en tredjedel av världshandeln.

Förhandlingarna har fått nytt liv på grund av USA:s ökande protektionism som de exportberoende Asean-länderna har kritiserat i skarpa ordalag. Kina har aktivt förespråkat avtalet medan Japan också har spelat en stor roll i förhandlingarna. Läs artikel