Swenex 2019 marinövning , 12-24 oktober, forsvarsmakten.se

Swenex (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning som genomförs årligen. 2019 genomförs den i ett område med tyngdpunkt i södra Östersjön och Hanöbukten under perioden 12-24 oktober.

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas. Därför genomför marinen en övning med fokus på att fortsätta utvecklingen av en marin insatsstyrka. Syftet är att öka förmågan att genomföra sjöfartsskydd- och kustförsvarsoperationer. […]
Totalt deltar omkring 2 000 personer i övningen varav merparten från de marina förbanden. Övriga deltagare kommer bland annat från Helikopterflottiljen, Blekinge flygflottilj (F 17), Försvarsmedicincentrum och Livregementets husarer (K 3). Ett 15-tal större stridsfartyg som korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt tillsammans med stridsbåtar, skolbåtar och bevakningsbåtar deltar i övningen. Läs pressmeddelande