Sviket etter FN-tjenesten, forsvaretsforum.no

– På et punkt vurderte jeg å kalle inn til min egen pressekonferanse og fortelle alt jeg visste. Britene og andre nasjoner hadde sine folk de kunne henvende mediene til hvis de tok kontakt. Det hadde ikke vi, sier Moldestad (56).

Moldestad, som var stabsoffiser i FN-styrken Unprofor (United Nations Protection Force), sier at han søkte råd om hvordan han skulle forholde seg til norsk og internasjonal presse som ønsket å vite mer om rapporten han hadde skrevet i Bosnia om flyvningene 10. februar 1995 over Tuzla og bruddet på flyforbudet. Den norske kapteinen ville ikke stå alene i mediestormen da han vendte hjem til Stavanger etter kontingenten for FN senhøsten 1995. […]

Bjørn Tore Godal (Ap) var utenriksminister under deler av Bosnia-krigen da norske soldater tjenestegjorde i Unprofor, blant annet i 1995.

– Vi antok at det foregikk opprustning i strid med embargoen. Det foregikk mye under krigen som ikke vi var klar over da, og en del som ikke tålte dagens lys, sier Godal til Forsvarets forum. […]

Partene skaffet våpen samtidig som våpenblokaden i teorien skulle forhindre en opprustning. Serbia var militært sett bedre utrustet enn kroatiske og bosniske styrker, forteller Godal.

– Og selv det om var uenighet mellom Pentagon (forsvarsdepartementet) og utenriksdepartementet i USA knyttet til hvordan krigen på Balkan skulle håndteres, var amerikanerne opptatt av at bosnierne og kroatene skulle være bevæpnet på en måte som kunne «matche» Serbia. Det flommet også inn våpen fra muslimske land til Bosnia, og flere militære «instruktører» ble sendt til Bosnia, sier Godal. Läs artikel