Sverker Göranson sölar ner ÖB-ämbetet, ledare i Expressen

I ett TT-telegram i februari 2012 stod att läsa: ”ÖB Sverker Göranson vill ha 60-80 nya JAS Gripenplan. Men han vill inte säga vad det kostar. – Det blir dyrt, säger han.”

Sverige hade redan 134 Gripenplan men dåvarande ÖB ville ha fler, större, starkare. Försvarsministern, Sten Tolgfors (M), var entusiastisk: ”Det är bra att han ännu en gång understryker att Gripen är kärnan i det svenska luftförsvaret och kommer så att vara.”

Sedan avgick Sten Tolgfors. Knappt ett år senare skapades rubriker när han blev delägare och vapenlobbyist i affärskonsultfirman Rud Pedersen. Enligt danska Berlinske var firman nämligen behjälplig när Saab försökte sälja Gripen till Danmark. Läs ledaren