Sveriges säkerhet har blivit politikernas nya trumfkort, altinget.se

Ulrika Hyllert, ordförande i Sveriges Journalistförbund

Regeringen vill begränsa demonstrationsfriheten för att skydda Sveriges säkerhet. Det är bara ett i raden på exempel där våra demokratiska principer får stå tillbaka på grund av hoten mot Sveriges säkerhet. Och att ändra ordningslagen för att minska terrorhotet är en kortsiktig lösning som riskerar att på sikt öppna upp för större ingrepp i vår yttrandefrihet.

Sveriges säkerhet har blivit politikernas nya trumfkort. De fyller det själva med innehåll. Politikerna har förbjudit utlandsspioneri och därmed begränsat möjligheterna för journalister att rapportera om Sveriges försvarssamarbeten med andra länder – för Sveriges säkerhet. Politikerna vill kunna dra in sändningstillstånd för medieföretag – för Sveriges säkerhet. Politikerna vill stoppa personer från att bränna koranen, inte för att det är olagligt eller bör vara förbjudet, utan för att det ökar risken för terrordåd; för Sveriges säkerhet. Läs artikel