Sveriges relationer med USA Svar på skriftlig fråga 2016/17:328 Utrikesminister Margot Wallström (S), riksdagen.se

Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att relationerna mellan USA och Sverige ska vara fortsatt goda även efter att Donald Trump har tillträtt som president.

 Sveriges relationer med USA är utmärkta. Vi har nära och breda kontakter inom en rad områden. Regeringen eftersträvar ett gott samarbete även med den kommande administrationen.

 Regeringen har via vår ambassad i Washington redan varit i kontakt med den grupp som förbereder övergången till den nya administrationen. Statsministern har skickat ett gratulationsbrev till Donald Trump och kontakter tas på flera nivåer med den inkommande administrationen.

Inom Regeringskansliet fortsätter det analysarbete om våra fortsatta relationer med USA som påbörjades inför valet. Målsättningen är att identifiera hur vi kan fortsätta samarbeta med USA i för oss prioriterade frågor. I vår dialog med den tillträdande administrationen vill vi visa på att Sveriges, Europas och USA:s intressen sammanfaller inom ett stort antal områden. Det gäller särskilt frågor som vikten av att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen och betydelsen av den transatlantiska ekonomiska relationen.Läs svaret