Sveriges officerare tror inte på försvaret, arbetet.se

Svenska officerare tror inte att Sverige kan försvaras. Åtta av tio i Officersförbundets medlemsenkät menar att bristerna inom försvaret fortfarande är så stora att uppgiften blir omöjlig. Men däremot ökar förtroendet för försvarsledningen. 

”Om vi av någon anledning skulle stå ensamt som land så lovar jag att Försvarsmakten kommer att göra allt vi kan ned till sista man eller kvinna som står med vapen i hand”, förklarade den nye ÖB:n Micael Bydén i en TT-intervju tidigt i våras…

Med slutklämmen: ”Det är inte avancerade stridsflygplan, stridsvagnar, ubåtar eller korvetter som försvarar Sverige. Utan personal inget försvar”.Läs artikel