Sveriges och Danmarks försvar närmar sig varandra

Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Danmark verkar vara på gång. I december beslutade den svenska regeringen att utreda ett närmre samarbete med Danmark. Nu föreslår ländernas försvarsmakter bland annat ett ökat utbyte av hemlig information.