Sveriges nationella intressen, foi.se

FOI har analyserat begreppet nationella intressen, vilka intressen Sverige har och deras roll i säkerhetspolitiken.

 Nationella intressen spelar en stor roll inom säkerhetspolitiken. Sedan 2009 års försvarsbeslut har den svenska Försvarsmakten i uppgift att värna svenska nationella intressen. Regeringens nyligen beslutade nationella säkerhetsstrategi (januari 2017) aktualiserar frågan om vilka konkreta nationella intressen Sverige kan tänkas ha.

I ett memo (  Memo om Sveriges nationella intressenPDF) från 2015 går forskningsledare Robert Dalsjö igenom begreppet nationella intressen, dess roll i svensk politisk tradition, hur man kan klarlägga konkreta nationella intressen, samt verktyg för att analysera och värdera dessa.

 – Att regeringen nu lyfter fram de nationella intressenas centrala och styrande roll gör att vi vill bidra till en djupare förståelse för ämnet även för en bredare publik, säger Robert Dalsjö. Arbetet fortsätter nu med en bredare rapport som även inkorporerar den nationella säkerhetsstrategin, och som förväntas publiceras under våren. Läs artikel