Sveriges hjälp var betydande under vinterkriget ,Tapani Suominen, .finlandsfrivilliga.se

Filosofie doktor  Tapani Suominen ställer frågan om de yngre generationerna i Finland  och  Sverige inte längre känner till den enastående solidaritet som svenskarna visade Finland  1939-1940.

Sveriges hjälp till Finland under vinterkriget var i själva verket mycket omfattande. När kriget bröt ut förklarade Sverige sig inte neutralt. Detta möjliggjorde att landet kunde ge sin granne ekonomisk hjälp och vapen samt tillåta värvning av frivilliga. Beloppet av krigstida krediter till Finland var 230 miljoner, något som motsvarade över hälften av Finlands budget  (1938). Läs artikel