Sveriges försvarsutgifter är lägst runt hela Östersjön, svd.se

Som andel av BNP hamnar Sverige kring en procent 2016. I jämförelse med övriga nordiska länder är det en bit under Danmarks 1,17, Finlands 1,37 procent och Norges 1,54 procent.

I Baltikum har Lettland försvarsutgifter på 1,45 procent av BNP, Litauen på 1,49 och Estland på 2.16 procent.

Övriga Natoländer runt Östersjön har också högre försvarsbudgetar sett till BNP än Sverige. Tyskland ligger på 1,19 procent 2016 och Polen på 2,0.

– Vi har lägre BNP-andel än övriga nordiska länder och de baltiska länderna. Om Sverige skulle vara medlem i Nato skulle vi ligga bland de lägre i Nato, men inte allra lägst, säger Bengt-Göran Bergstrand vid FOI…

För närvarande är det bara fem Natoländer som kommer upp till 2,0 procent eller mer: USA, Storbritannien, Grekland, Estland och Polen. Samtidigt är trycket hårt inom försvarsalliansen för att de europeiska länderna måste öka sina egna bidrag till det gemensamma åtagandet i Nato. Läs artikel