Sveriges försvars- och säkerhetspolitik Små nationer, stormakter och folkrätten, abfstockholm.se

Inför Folk och Försvars årliga konferens i Sälen håller vi ett seminarium om perspektivet på Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Folkrätten bryts på många håll, relationen mellan nationers utrikespolitik, diplomati och försvarspolitik är komplex och förtroendeskapande är fortsatt avgörande.

Vilken är Sveriges roll i Östersjöregionen, Europa och i världen utifrån små nationers och stormakters ställning? Vad ska bestämma Sveriges deltagande i militära insatser utomlands? Vilken betydelse ska samarbeten som handelspolitik, biståndspolitik och internationellt stöd till civilsamhällets verksamhet ges?

Medverkande:
Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare av alliansfriheten.se
Pierre Schori, ordförande i Olof Palmes minnesfond, tidigare statsråd och FN-ambassadör

DATUM 9/1,  TID 18:00, ARRANGÖR ABF Stockholm,  PLATS ABF-huset, Sveavägen 41