Sveriges försvar kränkte fyra länder, Mikael Holmström , dn.se

Svenska militära enheter kränkte förra året fyra andra länder. Samtidigt utsattes Sveriges territorium för tjugo kränkningar av främmande makter.

Både Sveriges och andra länders kränkningar har ökat jämfört med 2015. Det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning för 2016 som blev offentlig i dag.

De svenska kränkningarna skedde i Danmarks, Finlands och Portugals luftrum samt på Norges territorialvatten.

Orsaken till att svenska militära enheter kränkt beror ”på misstag i form av felaktig geografisk lägesuppfattning samt administrativa misstag”, enligt Försvarsmakten…

Vad gäller främmande makters kränkningar av Sverige så uppgick de 2016 till tjugo, vilket är en kraftig ökning jämfört med de elva som inträffade 2015.

Av kränkningarna 2016 har tolv skett i luftrummet, sex på sjöterritoriet samt två på land.
Överträdelserna är till största delen ”av administrativ karaktär, exempelvis att flygplantypen inte finns med i årstillståndet”, enligt Försvarsmakten. Läs artikel