Sveriges fiender tycks inte ha något att frukta från säkerhetspolisen, aftonbladet.se

Jan Guillou

[…] Säpo alltså. I veckan höll de sitt årliga pressmöte för att redogöra för tillståndet i landet inför samtliga massmedier, elektroniskt närvarande den här gången. Man kungjorde att säkerhetsläget för Sverige har blivit allt allvarligare. Femton länder spionerar på oss, särskilt Ryssland, Kina och Iran. Det handlar om ett ökat tryck från nästan alla håll: cyberspionage, påverkansoperationer, användande av individer för att sprida falska mediebudskap såväl som klassiskt spioneri”.

Jaha. Intressant Särskilt om det är sant. […]

Problemet med alla dessa årligen återkommande hotskildringarna från Säpos sida är alltid avsaknaden av belägg. Jag tvivlar inte en sekund på att Ryssland bedriver underrättelseverksamhet i Sverige. Möjligen är jag lite frågande till varför Iran skulle tillhöra eliten bland våra fiender på underrättelsefronten.

Men saken är ju den att det är Säpos uppgift att infånga dessa vimlande förbrytare, eller åtminstone någon enda gång avslöja någon av alla dessa ”individer” som sprider falska mediebudskap. Men något sådant inträffar aldrig. Sveriges fiender tycks inte ha något att frukta från den svenska Säkerhetspolisen.

Det har under flera decenniers tid varit den svenska säkerhetstjänstens stora svaghet att de aldrig fångar några spioner, som andra säkerhetstjänster. Läs krönikan