Sveriges deltagande i permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen, proposition 22 november, regeringen.se

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för
Europeiska unionen. Samarbetet är ett led i uppföljningen av EU:s globala strategi och erbjuder ett ramverk för utveckling av militära
förmågor.
I propositionen föreslår regeringen även att riksdagen beslutar om förkortad motionstid. Läs propositionen

Anm: Samarbetet ,Permanent Structured Cooperation, förkortat  Pesco  har kommenterats på den här sajten.