Sverige, världsläget och folkrätten

Tisdagsklubben 8 oktober 2019 kl 19.00 i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Arr: Folket i Bild/Kulturfront Uppsala

L-G Liljestrand är medutgivare av www.alliansfriheten.se och medförfattare till boken Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen.
De senaste 20 åren har präglats av militära interventioner som saknar stöd i folkrätten och som bryter mot FN-stadgans våldsförbud. Flera försök har gjorts att luckra upp våldsförbudet, men en majoritet av världens stater har försvarat folkrätten.
Svenska regeringar har intagit en vacklande ståndpunkt inför krigen och den traditionella svenska linjen att endast delta i FN-beslutade operationer har delvis övergivits