Sverige ska inte medverka med militär i Irak, dalademokraten.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Svar till Roza Güclü Hedins insändare: ”Grunden till den svenska insatsen i Irak” införd i Dala-Demokraten den 15 december.

Güclü Hedin skriver om den svenska militära insatsen i Irak som något av en humanitär insats. Hon nämner inte med ett ord att Sverige deltar i en USA-ledd koalition som dessutom intervenerar militärt i Syrien.

Tvärtemot vad hon säger finns inget mandat från säkerhetsrådet. Det beror på att USA och Ryssland trots långa förhandlingar inte kunde enas om en resolution. Istället formade USA en egen koalition där Sverige deltar. I de säkerhetsrådsresolutioner som Hedin hänvisar till finns inget tillstånd att använda militära medel i Irak.[…]

Det är precis sådana insatser som det alliansfria Sverige skall undvika att medverka i.

Sveriges utrikesminister har välkomnat den USA-ledda koalitionen som i strid med folkrätten bombar och militärt intervenerar i norra Syrien. Det säger Margot Wallström på koalitionens hemsida men för svenska allmänheten informerar regeringen inte om att vi är med i en koalition som begår aggression. Läs artikel