”Sverige ska inte delta i stormaktspelet”, svd.se

Rolf Andersson Anders Björnsson Lars-Gunnar Liljestrand, utgivare av www.alliansfriheten.se

Regeringen har nu överlämnat en ny proposition till riksdagen om fortsatt svensk trupp i Irak genom deltagande i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR). Det innebär att Sverige framgent blir en del i den bredare konflikten i Mellanöstern som hamnat i ett nytt, än mer intensivt skede genom Turkiets angrepp i norra Syrien. Kopplingen till Syrien är uppenbar och farlig.

Koalitionen saknar mandat från FN:s säkerhetsråd. USA och Ryssland har inte varit intresserade av att få till stånd ett sådant mandat för att upprätthålla internationell fred och säkerhet utan föredragit att lämna fältet fritt för att genomdriva egna intressen.

Den svenska regeringen hänvisar till en inbjudan 2014 från Iraks regering som folkrättslig grund för insatsen vilket framstår som klart tveksamt, och den är hur som helst ingen anledning att dras in i stormaktsspelet som vi saknar varje inflytande över. Läs artikel