Sverige planerar delta i ny insatsstyrka i Mali, regeringen.se

Den 27 mars deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett möte tillsammans med fem andra europeiska försvarsministrar och försvarsministrarna i Mali och Niger för att bestämma formerna för en gemensam insatsstyrka i sydöstra Mali – insatsen Takuba. Mötet, som leddes av den franska försvarsministern Florence Parly, genomfördes genom en telefonkonferens med hänsyn till Coronapandemin.

Regeringarna i Mali och Niger har efterfrågat internationell hjälp att förstärka ländernas arbete med att stabilisera det säkerhetspolitiska läget i Sahelområdet och bekämpa terrororganisationer i området.
Under mötet redogjorde Malis försvarsminister Ibrahima Dhirou Dembélé och Nigers försvarsminister Issoufou Katambé för säkerhetsläget i regionen.

Insatsstyrkan Takuba kommer att bestå av specialförband och stabsofficerare från bland annat från Frankrike, Belgien, Danmark, Estland, och Portugal och kommer att verka i Liptakoregionen i sydöstra Mali under ledning av den pågående franskledda Barkhane-operationen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med ett förslag på svenskt deltagande med delar ur Försvarsmaktens Specialförband. Insatsen kommer att samverka nära med FN-operationen Minusma och EU-operationerna EUTM Mali, EUCAP Mali och EUCAP Niger, liksom med den regionala G5-Sahelstyrkan som finns i området.

Takuba-insatsen beräknas vara operativ från sommaren 2020. Läs pressmeddelande

Vi har tidigare kommenterat propositionen på den här  sajten.