Sverige och Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades i Nordatlantiska rådet, regeringen.se

Utrikesminister Ann Linde deltog vid sammanträde i Nordatlantiska rådet (NAC) den 5 juli 2022 i Natohögkvarteret i Bryssel där samtliga Natoländer undertecknade anslutningsprotokollen för Sverige och Finland. Undertecknandet innebär att alla Natoländer kan gå vidare och ratificera protokollen, vilket möjliggör svenskt och finskt medlemskap i Nato. När Natoländerna har ratificerat kan Sveriges anslutning underställas riksdagen för godkännande. Sverige och Finland får status som ansökarländer (invitees) fram till dess att anslutningsprotokollen ratificerats. Läs pressmeddelande