Underskrivet för Sverige i Nato, tn.se

Sverige och Finland är nu formellt ”inbjudna medlemmar” i Nato, sedan medlemsländernas ambassadörer undertecknat anslutningsprotokollet. Nu öppnas för ratificering i de 30 medlemsländerna.

Redan strax efter klockan 10 i dag kunde Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg ställa upp sig för fotografering med utrikesminister Ann Linde (S) och hennes finländske kollega Pekka Haavisto och de 30 Natoländernas ambassadörer.

Då hade alla undertecknat de svenska och finländska anslutningsprotokollen, vilket nu ger de två länderna status som ”blivande medlemmar” – invitees, på Natoengelska.

– Det här är verkligen ett historiskt tillfälle för Finland, Sverige och Nato. Och för vår delade säkerhet, förklarade Stoltenberg vid mötesstarten.

Även Sverige och Finland fick säga några korta ord vid inledningen.

– Tillsammans blir vi starkare, konstaterade Haavisto bland annat.

– Vi är oerhört tacksamma för allt det starka stöd som vår ansökan fått från medlemmarna, sade Linde.

Därmed banas nu väg för den ratificeringsprocess då samtliga Natoländer ska godkänna anslutningen även på hemmaplan, i de olika parlamenten. Först när det är gjort, och anslutningsprotokollet arkiverats på rätt ställe i Washington, blir Sverige och Finland fullständiga medlemmar i militäralliansen. Läs artikel