Sverige och Finland undertecknar militärstrategiskt koncept. forvarsmakten.se

Sverige och Finland undertecknade 2014 en handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete. Handlingsplanen gav försvarsmakterna uppgiften att undersöka förutsättningar för samarbetet. Sedan dess har samarbetet tagit flera steg och utvidgats till att numera omfatta såväl fred som kris och krig. Under onsdagen tog samarbetet ytterligare ett steg med ett militärstrategiskt koncept. […]

Det finsk-svenska försvarssamarbetet utgår från det politiska målet att öka säkerheten i östersjöregionen och norra Europa genom att öka respektive lands försvarskapacitet och bygga förmågan att genomföra gemensamma operationer. Medan genomförandet av bilaterala militära operationer är nationella beslut är kärnan i samarbetet förmågan att agera och bedriva operationer tillsammans under fredstid, kris och krig. En förutsättning för gemensam militärinsats är den höga nivån av ömsesidigt förtroende som har utvecklats sedan samarbetsstart. Läs pressmeddelande