Sverige och Finland inleder samarbete kring torpedsystem för ubåtsjakt, fmv.se

FMV och Finnish Defence Forces Logistic Command (FDF LogCom) har tecknat två samarbetsavtal inom torpedområdet. Ett om samarbete under utveckling och anskaffning av det nya svenska Torpedsystem 47, som FMV redan beställt av Saab. Ett avtal om utlåning till Finland av Torpedsystem 45 till dess det nya systemet är på plats.

Östersjöns grunda vatten är något som Sverige och Finland har gemensamt. Här finns en topografi och botten som försvårar för sonarsystemen när man ska jaga ubåtar. Det bräckta vattnet, skärgårdarnas komplexitet och den intensiva sjötrafiken är ytterligare försvårande faktorer.

– Vi har lång och framgångsrik erfarenhet av att utveckla torpeder i Sverige. Under 2022 kommer den svenska Försvarsmakten att få ett nytt torpedsystem som klarar försvar mot främmande ubåtar ännu bättre än dagens Torped 45. Det nya systemet kan inte bara möta framtida främmande ubåtar utan är också designat för att kunna tillföras ytterligare ny teknik och utvecklas vidare, säger Odd Werin, chef för FMV SPL Marinförband. Läs pressmeddelande