SAAB en av huvudleverantörerna till finska marinens modifieringsprogram Squadron 2000, saabgroup.com

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts av Patria som en av huvudleverantörerna till den finska marinens halvtidsmodifieringsprogram Squadron 2000. Patria har huvudansvaret för programmet, inom vilket Finlands fyra robotfartyg i Hamina-klassen ska repareras och uppgraderas. Ordervärdet på Saabs beställning är ca MSEK 960 med leveranser från 2018.

Saab ska leverera stridsledningssystemet 9LV Combat Management System (CMS), eldledningssystemet 9LV Fire Control System (FCS) inklusive eldledningssiktet Ceros 200 och vapenstationen Trackfire Remote Weapon Station (RWS). Patria har även valt Saabs integrerade kommunikationssystem TactiCall. Ett separat kontrakt för TactiCall tecknas inom kort…

Vapenstationen Trackfire RWS erbjuder den träffprestanda som krävs för att bemöta hot under alla typer av förhållanden. Saabs integrerade kommunikationssystem TactiCall länkar samman kommunikationsteknologi oavsett radioband, frekvens eller hårdvara.

För närvarande har alla av den finska marinens fartyg minst ett system från Saab ombord, de flesta har fler en ett system. Läs pressmeddelande