Sverige måste tänka nordiskt om flygvapnet, svd.se

Stefan Ring, tidigare huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan

22 maj börjar flygövningen Artic Challenge. Övningen är ett led i det samarbete mellan det finländska, norska och svenska flygvapnet som har pågått i flera år under beteckningen ”Cross border training”. Verksamheten har inneburit stora fördelar för utvecklingen av den operativa förmågan hos de berörda flygstridskrafterna. […]

Var för sig är flygstridskrafterna i de nordiska länderna för små för att kunna utveckla en tillräcklig avskräckningseffekt eller operativ förmåga vid en krigssituation. Tillsammans bildar de däremot ett av Europas starkaste flygvapen, både vad gäller antal flygande enheter och avseende teknisk modernitet (och särskilt inom några år när nya flygplan tillförs).

Vad behöver då göras och vilka fördelar kan det ge?

Det behövs bättreövervakning och ledning. Det handlar om datainsamling med utnyttjande av till exempel fasta och flygburna radarstationer och andra tekniska system samt bearbetning, sammanställning och delgivning av auktoriserad luftlägesbild. Det innebär att samtliga nordiska länder behöver skapa en organisation där de tekniska insamlingssystem som ska kunna användas i ett gemensamt integrerat nätverk. I samtliga de stridsledningscentraler som används ska en gemensam luftlägesbild i realtid kunna presenteras. Läs artikel